Pulse: Frigør

Potentialet

Styrk underprivilegerede unges jobmuligheder og effekt

PULSE giver håb til lokalsamfund

Gennem træning af livsopbyggende færdigheder og erhvervspraktik, fremme en positiv tankegang, opbygning af karakter, disciplin og samfundsansvar, udruster vi unge med de værktøjer de behøver for at sikre meningsfuld beskæftigelse, samtidig med at de skaber en bedre fremtid for dem selv og deres lokalsamfund.

PULSE-programmet er et samarbejde mellem kirker, organisationer, virksomheder og mange frivillige, der alle gør deres del for at forbedre livet for de underprivilegerede unge i Jeffreys Bay townships.

PULSE er et 6 ugers fuldtidsprogram, der kører tre gange om året. Hvert PULSE har typisk mellem 10-20 elever. Mellem kurserne afholdes andre kortere erhvervsfaglige kurser, såsom computerfærdigheder mv.

Der ligger en del arbejde i forberedelsen af hvert skoleforløb, ligesom der også skal følges op for bedst muligt at hjælpe eleverne med at lykkes. Arbejdet med at finde egnede praktikpladser på virksomheder er også en løbende proces mellem hvert skoleforløb.


Støt vores arbejde med PULSE